prev next

Z okazji obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą Małżonka Prezydenta rozmawiała z członkami Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej oraz przedstawicielami polonijnych środowisk oświatowych z Ameryki Południowej, Australii i Europy Wschodniej. – W ciągu pięciu lat prezydentury męża bardzo dobrze zapoznałam się z Państwa działalnością, miałam okazję współpracować z wieloma polonijnymi ośrodkami i oglądać efekty ich pracy. Dlatego z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że praca nauczyciela polonijnego jest zajęciem niezwykłym – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

W sobotę Małżonka Prezydenta odbyła wideokonferencję z przedstawicielami nauczycieli polonijnych i instytucji zrzeszającej środowiska polonijne i polskie poza granicami kraju. Kongres Oświaty Polonijnej (KOP) dba o integrację polonijnej edukacji, o zachowanie dziedzictwa narodowego i kultury polskiej wśród młodego pokolenia, o promocję naszego kraju na świecie, a także o jednoczenie przedstawicieli Polonii.

Pedagodzy pracujący w USA, Australii, Brazylii, Kanadzie, Norwegii, Niemczech, Białorusi, Anglii i Irlandii Północnej przedstawili sytuację oświaty polonijnej w ich miejscach zamieszkania, mówili o podejmowanych działaniach i programach edukacyjnych. Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że praca nastawiona przede wszystkim na wychowywanie i
edukowanie młodego pokolenia, najczęściej urodzonego już poza granicami Polski, jest niezbędna dla podtrzymania polskości i tożsamości narodowej wśród Polonii na całym świecie. – Koncentrują się Państwo nie tylko na tym, by wychowywać młode pokolenie w poszanowaniu tradycji i symboli narodowych, ale także by stworzyć młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju – wyjaśniła Pierwsza Dama.

Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę, że zachęcenie uczniów do poświęcania czasu wolnego na naukę języka polskiego i przedmiotów w języku ojczystym wymaga ogromnego nakładu pracy pedagogów. – Wiem, że Państwa działalność jest bardzo bogata. Organizują Państwo szereg zajęć pozalekcyjnych: warsztatów, konkursów, dyktand, olimpiad, niektóre instytucje wydają też podręczniki, będące podstawą do prowadzenia edukacji polonijnej – mówiła Pierwsza Dama. – Wielkie znaczenie mają również działania na rzecz integrowania środowisk polonijnych i przedstawianie polskich tradycji społeczeństwom, w których Państwo mieszkają. Dzięki temu rozsławiają Państwo nasz kraj na świecie, za co bardzo serdecznie dziękuję – dodała.

Źródło:

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,728,o-edukacji-polonijnej-w-dniu-polonii-i-polakow-za-granica.html


prev next