Szanowni Dyrektorzy,

Zarząd CPSD przypomina , że zgodnie z podjętą decyzją na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w dniu 27 stycznia 2019 roku , opłata członkowska szkół należących do Centrali wynosi 100 dolarów.

Przypominamy również, że Dyrektorzy są zobowiązani do używania dokumentów wystawianych przez Centralę.

Z wyrazami szacunku

Renata Ochocka

Sekretarz Organizacyjny CPSD