Rekolekcje dla Młodzieży - 1/18/2024

Szanowni Dyrektorzy!
Zwracamy się z prośbą o przekazanie młodzieży i rodzicom waszych szkół zaproszenia na rekolekcje, które odbędą się w dniach 10 - 11 lutego 2024 r. w Amerykańskiej Częstochowie. Temat tegorocznych rekolekcji: ,, Maryja Boża Infuencerka".
Rekolekcje poprowadzi O. Marcin Czyżewski.
W rekolekcjach udział mogą wziąć uczniowie klas ósmych i licealnych szkół zarejestrowanych w CPSD.
Koszt dwudniowych rekolekcji wynosi $62 od młodzieży oraz opiekunów. Jest to koszt posiłków. Koszt wynajmu pokoi i innych opłat związanych z organizacją spotkań ponosi CPSD. Każda grupa musi mieć swojego dorosłego opiekuna. Grupy zgłaszają dyrektorzy szkół lub osoba przez niego wytypowana. Czeki wystawione na Polish Supplementary School Council Of America proszę przesłać na adres:
 Wioletta Jusinska
119 Kingswood Dr
Naugatuck, CT
Proszę nie przywozić gotówki.
Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc zostanie stworzony link do rejestracji, którą będzie można dokonać w określonym dniu i godzinach.
Dlatego zwracamy się do dyrektorów o powiadomienie uczniów o rekolekcjach i przygotowanie list do rejestracji.
Link do rejestracji przesłany zostanie w poniedziałek
22.01. 2024 r. o godz. 8:00 pm i aktywny będzie do wtorku 23.01.2024r. do godz. 10:00pm.
Nie przyjmujemy indywidualnych zgłoszeń.
O uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszenia. Po potwierdzeniu uczestnictwa dyrektor przesyła w terminie do 27.01.2024r. imienną listę z zaznaczeniem klasy do której uczęszcza uczeń w polskiej szkole na adres: wjusinska@yahoo.com
Plan oraz regulamin uczestnictwa zostanie przesłany do szkół, które zarejestrują uczniów w następnym komunikacie.
Z poważaniem
Wioletta Jusińska-
koordynator z ramienia CPSD