Propozycje Studiów Podyplomowych dla nauczycieli polonijnych organizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - kwiecień 2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki pragnie zorganizować nauczycielom polonijnym bezpłatne  studia podyplomowe związane z nabyciem kwalifikacji do nauczania języka polskiego oraz drugi kierunek studia podyplomowe doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się na email r.ochocka@aol.comdo 19 kwietnia.
Podczas spotkania na przełomie maja z przedstawicielem MEiN będziecie mogli Państwo usłyszeć odpowiedzi na wszystkie pytania, które proszę nie przesyłać do nas .
Studia podyplomowe związane z nabyciem kwalifikacji do nauczania języka polskiego trwają zazwyczaj 4 semestry, weekendowo. W związku z tym, że jest to nabycie nowych kwalifikacji, to mogą się o nie ubiegać zarówno nauczyciele innych przedmiotów, jak i osoby nieposiadające wykształcenia nauczycielskiego, ale mające ukończone studia wyższe.
Plusem takich studiów jest to, że osoba nabywa kwalifikacje do nauczania języka polskiego i może ubiegać się o zatrudnienie w Polsce, w szkołach polskich przy placówkach dyplomatycznych, a w szkołach polonijnych może przystąpić do awansu zawodowego.
 
Studia podyplomowe doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego to 2 lub 3 semestry, w zależności od częstotliwości zjazdów. Weekendowo. Studia te nie nadają kwalifikacji do nauczania języka polskiego jako obcego, gdyż w szkołach w Polsce nie ma przedmiotu język polski jako obcy. Stąd też nie tworzy się stanowiska nauczyciela języka polskiego jako obcego. Są to typowe studia doskonalące. W Polsce kończą je nauczyciele, którzy już posiadają kwalifikacje do nauczania języka polskiego lub edukacji wczesnoszkolnej, a pracują z migrantami i dziećmi polskimi powracającymi z zagranicy.
Jeżeli chodzi o zagranicę, to w zasadzie każdy nauczyciel polonijny, który ukończył studia wyższe może się o nie ubiegać. Przy czym, proszę pamiętać, że odbycie tych studiów nie zmieni statusu nauczyciela, który nie posiada kwalifikacji do nauczania języka polskiego lub edukacji wczesnoszkolnej. Są to tylko studia doskonalące już posiadane kwalifikacje.  
 
Z wyrazami szacunku
Dorota Andraka
Prezes CPSD