Studniówka 2022 - pierwszy komunikat - 12/23/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół,

Wzorem lat ubiegłych Centrala Polskich Szkół Dokształcających planuje organizację międzyszkolnej studniówki dla tegorocznych maturzystów.
Bal studniówkowy odbędzie się w sobotę 5 lutego 2022 r.
W restauracji: LEONARDO PLAZO.
555 NORTHERN BLVD,
GREAT NECK, NY 11021.

Uprzejmie prosimy o przesłanie do dnia 8 stycznia 2022 r. nazwisk wszystkich maturzystów kończących szkołę w br. szkolnym. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety.
Lista Maturzystów 2022-Ankieta (link poniżej)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2LhLmBAlFWChuNfxDOdlN0qBn9uUTcAkOVLtoIyHXXAO9NQ/viewform
W kolejnym komunikacie prześlemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące organizacji wydarzenia. Ze względu na istniejącą pandemię zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu/odwołania studniówki.

Z poważaniem,
Ewa Załusińska, Paulina Surowiec
Koordynatorzy ds. studniówki z ramienia CPSD
adresy:
ezalusinska@gmail.com 
plsurowiecny@gmail.com
jujkarenata@gmail.com