Studniówka 2023 - Komunikat nr 1 - 11/23/2022


Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice!

  Wzorem lat ubiegłych Centrala Polskich Szkół Dokształcających organizuje międzyszkolną Studniówkę dla maturzystów. Bal studniówkowy odbędzie się w sobotę 4 lutego 2023 roku w godz. od 7:00 pm do 1:00 am. w restauracji: The Royal Manor, 454 Midland Avenue, Garfield, New Jersey, 07026. Imprezę poprowadzi DJ Junior.

Stroje studniówkowe (galowe sukienki i garnitury) powinny być w kolorach: biały, granatowy, czarny. Uprzejmie prosimy o przesłanie do dnia 30 listopada 2022 roku informacji i nazwisk wszystkich maturzystów kończących szkołę w br. szkolnym wypełniając ankietę:

MATURZYŚCI 2023

Oprócz maturzystów wraz z osobami towarzyszącymi zapraszamy na Studniówkę dyrektorów, nauczycieli, rodziców, opiekunów grup, działaczy oświatowych, oraz szkoły zrzeszone w CPSD, które nie mają klas maturalnych.

Zgłoszenia wszystkich uczestników Studniówki zobowiązani będą Państwo przesłać najpóźniej do dnia 15 stycznia 2023 r. 

(szczegóły w kolejnym komunikacie).

 

Z poważaniem

Koordynatorki z ramienia CPSD w Ameryce

Anna Tracz

Hanna Czuma

Maria Paździor-Marchwiński