Stypendium CPSD 2021 - 4/17/2021

Szanowni Dyrektorzy,

Komisja Stypendialna zawiadamia, że zaczął się proces przyznawania Stypendium CPSD 2021 . Termin składania podań jest do dnia 31 maja br. (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty i warunki przyznawania stypendium  są zawarte w podaniu, które uczniowie szkół polonijnych mogą pobrać ze strony CPSD.
Spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami na stypendia są planowane w pierwszej połowie czerwca, w godzinach wieczornych lub w dniach sobota/niedziela w godzinach wczesno-popołudniowych. Zwykle podane są dwa terminy, jeden w stanie NJ i drugi w stanie NY. Zakwalifikowani kandydaci będą powiadamiani o spotkaniach z Komisją telefonicznie lub via e-mail jeśli tylko nie przeszkodzą nam w tym obostrzenia związane z pandemią.

Dla Państwa informacji w załączniku przesyłamy kopię formularza podania oraz stosownego oświadczenia.

Z szacunkiem,

Ewa Załusińska

Przewodnicząca KS CPSD

 

 

Pliki do pobrania w pdf