9/17/2020
1 października 2020r.  godzina 7:30 PM   
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze CPSD - ZOOM.

Szanowni Dyrektorzy,
1 października 2020r. w godzinie 7:30 PM.  do 9:30 PM  na ZOOM odbędzie Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze CPSD.
Zgodnie ze Statutem CPSD każdą szkołę może reprezentować 3 przedstawicieli (dyrekcja, nauczyciele pracujący w szkole, rodzice mający dzieci w danej placówce) oraz członkowie indywidualni.
Potwierdzenie obecności z imiennym podaniem nazwisk osób zgłoszonych przez dyrektora szkoły na zebranie prosimy kierować na adres e-mail: rochocka@aol.com do 28 września 2020 r.
Kod na ZOOM otrzymacie Państwo na godzinę przed zebraniem.
 

Plan zebrania :

I część zebrania
1. Przedstawienie Planu i Regulaminu zebrania.
2. Przedstawienie sprawozdań z działalności CPSD
- działalność Zarządu
- komisji Stypendialnej
 -komisji Socjalnej
- sprawozdanie z egzaminu LOTE
- sprawozdanie z egzaminu Certyfikatowego z języka polskiego  
-sprawozdanie z działalności LOM
-sprawozdanie redaktor naczelnej czasopisma " Asystent"
-sprawozdanie finansowe
4. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej
5. Dyskusja
7. Wolne wnioski

II część zebrania
1. Wybory do Zarządu CPSD
2.  Zamknięcie zebrania
 
Proszę sprawdzić, czy informacje na stronie CPSD o Państwa szkole są aktualne.
Z wyrazami szacunku
Renata Ochocka
Sekretarz Organizacyjny CPSD