9/6/2020

WARSZTATY ON-LINE ORGANIZOWANE PRZEZ LOKALNY OŚRODEK METODYCZNY W NY
ORAZ
INFORMACJE O WARSZTATACH STACJONARNYCH

WARSZTATY STACJONARNE: PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ

Odkrzesławiamy szkołę, czyli nauczanie w ruchu – aktywność, zaangażowanie i motywacja
w post-wirusowej rzeczywistości
: Justyna Bereza

Escape room, czyli pokój zagadek: Justyna Bereza

O II Wojnie inaczej– metody aktywizujące w pracy z dziećmi: Maria Paździor-Marchwiński  

Aktywne formy nauczania na lekcjach w klasach 1-8   Maria Paździor-Marchwiński  

Szkoły zainteresowane szkoleniami stacjonarnymi-proszone są o kontakt mariapazdzior@yahoo.com