Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach Patria Nostra

W ramach V edycji konkursów Patria Nostra odbywają się 4 niezależne konkursy

do których zapraszamy młodzież polską i polonijną z całego świata:

Konkurs Światowy ‐ dla 90 drużyn polonijnych

Konkurs Mazowsze ‐ dla 10 drużyn polonijnych oraz 80 drużyn z Mazowsza

Konkurs Małopolska ‐ dla 10 drużyn polonijnych oraz 80 drużyn z Małopolski

Konkurs Wielkopolska ‐ dla 10 drużyn polonijnych oraz 80 drużyn z Wielkopolski

DATY:

https://konkurs-patrianostra.pl/o-konkursie#participants


CEL KONKURSU:

* Propagowanie historii Polski,

* krzewienie patriotyzmu,

  etyki chrześcijański

* podtrzymywanie łączności z Polską

  wśród młodych Polaków mieszkających

  poza granicami.


ZADANIE KONKURSOWE:

Wykonanie:

30 sekundowej animacji

lub

45 sekundowego filmu

dotyczącego najważniejszych wydarzeń

z historii Polski.