Szanowni Państwo,

Zarzad CPSD zwraca się z prośbą o przesłanie imion i nazwisk osób, które uczestniczyły w niżej wymienionych warsztatach.

Pragniemy przesłać certyfikaty uczestnictwa w podanych warsztatach . Listę osób z zaznaczeniem, w których warsztatach uczestniczyła dana osoba, proszę przesłać na adres: rochocka@aol.com do końca września.


ROK SZKOLNY 2017/2018

1)  Nauczanie o Niepodleglosci w klasach mlodszych.

25 września2017

PSD im.św.Cyryla I Metodego

150 Dupoint st.

Brooklyn, NY

2) Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży Szkół Polonijnych.

Polskie symbole narodowe.

23 października 2017

PSD przy św.Cyryla I Metodego

Brooklyn, NY

3) 27 lutego 2018

Warsztaty dla nauczycieli połączone z wystawą poświęconą męczeńskiej śmierci błogosławionego ks.J.Popiełuszki

PSD przy św.Cyryla i Metodego

Brooklyn, NY

4) 8 marca 2018

Warsztaty dla nauczycieli uczących historii i języka polskiego.

PSD przy Parafii św.Cyryla i Metodego

Brooklyn,NY

5) 17 marca 2018

CPSD I INSTYTUT J.PIŁSUDSKIEGO w Ameryce

Warsztaty metodyczne z geografii(R.Jujka)

Nauczanie historii w Szkołach Polonijnych

(dr.I.Korga).

6) 23 kwietnia 2018

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Jak uczyć o Niepodległości?

PSD im. O.Augustyna Kordeckiego

Manhattan, NY


ROK SZKOLNY 2018/2019

1) 15 listopada 2018

Z polskim na co dzień- warsztaty z dr.Beata Katarzyna Jedryką.

PSD przy Parafii św.Cyryla I Metodego

Brooklyn, NY

2) 16 marca 2019

Warsztaty historyczne z Justyną Bereza

Lekcja historii z wykorzystaniem gry ESCAPE ROOM.

PSD im.gen.Pulaskiego

Brooklyn,NY

3)5 kwietnia 2019

Warsztaty teatralne z aktorami Teatru Wybrzeze

PSD im. sw.Faustyny

Ozone Park,NY

4) 6 kwietnia 2019

Warsztaty - sztuka teatralna.

McGuinnes Bldv.

Brooklyn,NY


Z wyrazami szacunku

Renata Ochocka