Medal KEN

Wnioski na medal KEN należy wypełniać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad nadawania medalu KEN tryb przedstawiania wniosków wzory medalu, tryb jego wręczenia i sposobu noszenia (Dziennik Ustaw z 2000., Nr. 99, poz.1073, z pozn. zn).


 

Statuetka Janiny Igielskiej

Wniosek o przyznanie statuetki im.Janiny Igielskiej poniżej do pobrania