Zarząd Centrali - Board Members

Polish Supplementary School Council of America, Inc.
Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

P. O. BOX 863331
Ridgewood, NY 11386

Tel. (516) 279-7609

Kapelan/Chaplain      O. Tadeusz Lizinczyk   tel. (347) 899-1184