Zarząd Centrali - Board Members

Polish Supplementary School Council of America, Inc.
Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
734 N Greenbrier Dr, 

Orange CT 06477

Tel. (516) 279-7609


Kapelan      O. Tadeusz Lizinczyk   tel. (347) 899-1184