Od 2020 roku Centrala Polskich Szkół Dokształcających stara się stawiać czoła pandemii i nie przerywać kształcenia uczniów. Nieodzownym narzędziem, które pomaga jej realizować te działania, jest platforma ZOOM. Korzystają z niej nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice. W roku 2021 roku Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych oraz Centrala Polskich Szkół Dokształcających uzyskały dofinansowanie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zakup abonamentów ZOOM dla szkół zrzeszonych w Centrali. Projekt Wsparcie kształcenia na odległość - dofinansowanie narzędzi internetowych w szkołach polonijnych USA - Wschodnie Wybrzeże w ramach konkursu: Polonia i Polacy za Granicą 2021 ogłoszonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą otrzymał w roku 2021 dofinansowanie
w wysokości 61 950 zł, a jego całkowita wartość wyniosła 103 200 zł. Numer umowy 650/DWPP/21.


Czas przyszły  - dr Beata Jędryka

szkoła podstawowa - cz.1

Zimowy park - dr Beata Jędryka

warsztaty dla klasy 1

Ptasie rozmowy - dr Beata Jędryka

warsztaty dla klasy 2

Co wiemy o ślimakach? - dr Beata Jędryka

warsztaty dla klasy 1

Świat ptaków  - dr Beata Jędryka

warsztaty dla uczniów

Czasowniki - klasa II

dr Beata Jędryka - warsztaty dla uczniów


Stanisław Lem

część 1

Stanisław Lem

część 2


Krzysztof Kamil Baczyński

część 1

Krzysztof Kamil Baczyński

część 2

Krzysztof Kamil Baczyński

część 3


Cyprian Kamil Norwid

część 1

Cyprian Kamil Norwid

część 2


Polskie niezapominajki

warsztaty dla nauczycieli klas młodszychTechniki pamięciowe

warsztaty dla nauczycieli


Rola rodziny w izolacji - p.Basia Janyga

warsztaty dla rodziców


Zbrodnie Rosji sowieckiej na Polakach w latach 1937-41

warsztaty dla nauczycieli

Zbrodnie Rosji sowieckiej na Polakach w latach 1937-41

warsztaty dla uczniów