Polski drogą do sukcesu

W roku 2022 roku Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych oraz Centrala Polskich Szkół Dokształcających uzyskały dofinansowanie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na realizację zadania "Polski drogą do sukcesu" w ramach konkursu: Polonia i Polacy za Granicą 2022 ogłoszonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą otrzymał w roku 2022 dofinansowanie w wysokości 74 213,94 zł, a jego całkowita wartość wyniosła 80 609, 85 zł.
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022 nr umowy 514/DWPP/22