A.   Materiały dla nauczycieli i edukacja on-line

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii przygotowany przez MSZ


Konkursy

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii przygotowany przez MSZ


 • a.     Konkurs historyczny Patria Nostra – realizowany w formule internetowej – polega na wykonaniu filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski (https://konkurs-patrianostra.pl/konkurs-swiatowy). Termin nadsyłania prac to 31 maja.
 • b.     Konkurs plastyczny (najładniejsza pisanka i koszyk wielkanocny) lub literacki (opowieść o tradycjach wielkanocnych) dla uczniów polskich szkół z całego świata, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Edukacyjne oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny w Australii. (http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7121). Termin nadsyłania prac to 11 kwietnia.
 • c.     I Konkurs plastyczny „Polska Wielkanoc” organizowane przez Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” – „Nueastra Casa”, Stowarzyszenie Dom Polski w Getafe-Madryt i Stowarzyszenie im. K. Wojtyły w Segovii przy współudziale Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Termin nadsyłania prac 30 kwietnia na adres asociacionpolaca.karolwojtyla@gmail.com

 Lektury w j. polskim dostępne on-line

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii przygotowany przez MSZKultura – Muzea. Lekcje historii i lekcje muzealne on-line

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii przygotowany przez MSZ

Muzea udostępniają swoje zbiory zwiedzającym online, proponują wirtualne spacery, ale często mają także specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci z propozycją publikacji w wersji elektronicznej, gier i filmów.

  o   strona główna https://zacheta.art.pl/pl;

  o   edukacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych https://zacheta.art.pl/pl/edukacja/

  o.     Muzeum Żydów Polskich

  o   strona główna https://polin.pl/pl;

  o   edukacja https://polin.pl/pl/bezplatne-warsztaty-edukacyjne-online

Skanseny (muzea wsi)

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii przygotowany przez MSZ

 • a.     Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku- największy skansen w Polsce http://skansen.mblsanok.pl
 • b.     Park Etnograficzny Kultury Ludowej w Kolbuszowej - prezentuję kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków http://www.muzeumkolbuszowa.pl/
 • c.     Muzeum Wsi Radomskiej - gromadzi budynki z terenów pogranicza Mazowsza i ziemi kieleckiej http://www.muzeum-radom.pl/
 • d.     Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - prezentuje budownictwo z: Beskidu Śląskiego, podregionu podgórskiego, pszczyńsko-rybnickiego, lublinieckiego i regionu Zagłębia Dąbrowskiego http://www.muzeumgpe-chorzow.pl
 • e.     Muzeum etnograficzne w Ochli - prezentuje zabudowania z czterech sąsiadujących ze sobą regionów: Dolnego Śląska, Zachodniej Wielkopolski, Wschodnich Łużyc i obszaru środkowo-lubuskiego. Dodatkowo Muzeum posiada zabudowania z terenów historycznej Bukowiny http://www.muzeumochla.pl/

 • f.     Muzeum Wsi Opolskiej http://www.muzeumwsiopolskiej.pl

 • g.     Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach przedstawia wieś wielkopolską oraz dworek szlachecki http://www.lednicamuzeum.pl/

 • h.     Muzeum Wsi Lubelskiej prezentuje Wyżyna Lubelska, Zespół Dworski, Roztocze, Podlasie i Polesie Lubelskie, Powiśle oraz Nadbuże http://www.skansen.lublin.pl

 • i.     Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich - charakteryzujące budownictwo Kaszub (bez pasa nadmorskiego) i Kociewia http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl

 • j.     Sądecki Park Etnograficzny – prezentuje budowle czterech polskich grup etnograficznych zamieszkujących historyczną Sądecczyznę, tj. Lachów Sądeckich, Górali Sądeckich, Pogórzan i Łemków http://www.muzeum.sacz.pl

 • k.     Park Etnograficzny w Tokarni – prezentuje budowle z regionów Kielecczyzny http://mwk.com.pl
 • l.     Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej http://www.skansen.bialystok.pl/

 • m.   Park Etnograficzny w Olsztynku prezentuje budowle z Warmii, Mazur, Powiśla, Sambii (Obw. Kaliningradzki) oraz Małej Litwy (częściowo obw. Kaliningradzki, częściowo Litwa) - http://www.muzeumolsztynek.com.pl/

Koncerty, opery, operetki i spektakle teatralne

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii przygotowany przez MSZ

Instytuty zajmujące się rozpowszechnianiem wiedzy również wykorzystują elektroniczne kanały komunikacji

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii przygotowany przez MSZ

Inne

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii przygotowany przez MSZ

TVP i TVP Polonia

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii przygotowany przez MSZ