Lista Szkół Polonijnych - Georgia

Polska Szkoła im.Kazimierza Pułaskiego w Atlancie

Adres Szkoły:
6260 The Corners PKwy NW
Peachtree Corners, GA, 30092

Dyr. Agnieszka Bledniak
Tel. 470-695-8440
Email: principal@polishclubofatlanta
Internet: polishclubofAtlanta.org

Adres Korespondencyjny:
2525 IVEY Glen TRL
Cumming, GA 30041