Lista Szkół Polonijnych - Our Schools


"Sztuka nauczania jest sztuką rozbudzania ciekawości w młodych duszach po to, aby następnie ją zaspokajać; ciekawość zaś żywa jest i zdrowa tylko w umysłach szczęśliwych. Wiadomości, które gwałtem wpycha się do umysłu, tłumią go i duszą. Żeby przetrawić naukę, trzeba przełykać ją z apetytem." - Anatol France


UWAGA!

Wszelkie informacje o zmianach na stronie internetowej prosimy kierować bezpośrednio na e-mail: inus206@aol.com

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku zrzesza polskie placówki oświatowe głównie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Z chwilą powstania, tj. począwszy od roku 1925, należały do niej szkoły ze stanu Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylwania, Maryland, Virginia i Floryda. Z czasem zmieniła się nieco sieć szkół przynależnych do Centrali.

Obecnie należą do CPSD szkoły z następujących stanów:

Szkoły po uprzednim zadeklarowaniu przynależności do CPSD, wypełnieniu Karty Rejestracyjnej i opłaceniu obowiązującej składki są pełnoprawnymi członkami tej organizacji. Prosimy o sprawdzenie danych szkół na stronie Centrali.

Wszelkie informacje o zmianach prosimy kierować na adres:
inus206@aol.com lub wal52lach@gmail.com, oraz rochocka@aol.com