Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy CPSD


Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenia (aktywne linki):


Wtorki Dyrektorki - 27 września 2022

Czy dobrze przygotowaliśmy się do nowego roku szkolnego?

27 września odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty dla dyrektorów z zakresu organizacji i zarządzania szkołą polonijną. Dyrektorzy odpowiadali sobie na pytania: Jaki jest obraz Twojej szkoły? Kto i jaką rolę pełni w Twojej szkole i jakie ma zadania? Na podstawie jakich zasad, norm funkcjonuje Twoja szkoła?

„Wtorki Dyrektorki” to cykl warsztatów dla dyrektorów szkół, które prowadzi dr Dorota Andraka.

Celem warsztatów dla dyrektorów oprócz przekazywania wiedzy merytorycznej jest wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń. Zdobyta wiedza pozwoli dyrektorom na identyfikację swoich potrzeb, nauczycieli i rodziców oraz potrzeb swoich placówek.

 
prev next

„Bierz Moc - zaufaj Duchowi Świętemu. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania"

poprowadziła p. Urszula Zagan.

Co to znaczy wierzyć rozumnie? 22 października odbyły się warsztaty “Bierz moc- zaufaj Duchowi Świętemu. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania”. Warsztaty prowadziła p. Urszula Zagan. Zgodnie z tradycją chrześcijańską bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Jego istotą jest przekazanie wiernym „Znamienia daru Ducha Świętego” i umocnienie ich wiary. Aby ulepszyć nasze szkoły, musimy sprawić, aby były one bardziej ludzkie.


prev next

Link do pobrania materiałów udostępnionych przez p.Urszulę ZaganProwadząca:  p. Marta Korendo
27 października 2022

Dysleksja nie zaczyna się w wieku szkolnym! Dysleksja to proces, który trwa od powstania przyczyny do pojawienia się najgłębszych zaburzeń. 27 października nauczyciele polonijni wzięli udział w warsztatach „Dysleksja – od wczesnych objawów po głębokie zaburzenia. Jak rozpoznać dysleksję u dziecka dwujęzycznego”. Warsztaty prowadziła dr hab. Marta Korendo prof. UP, logopeda i neurologopeda, profesor krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

prev next

Eucharystia Źródłem Życia

prowadzący  Krzysztof Gospodarzec    3 listopada 2022 

Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia, jednak wielu z nas jest oddzielonych od samego źródła naszej siły. 3 listopada katecheci i nauczyciele polonijni wzięli udział w spotkaniu EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, które prowadził pan Krzysztof Gospodarzec.prev next

Autyzm znany i nieznany. Poznaj, by zrozumieć.”    

Żeby pomóc dziecku, musimy nauczyć się nazywać jego trudności. 5 listopada nauczyciele polonijni wzięli udział w warsztatach „Autyzm znany i nieznany. Poznaj, aby zrozumieć”, które prowadziła pani Anna Gawryluk.

prev next