Rejestracja opłat - RegistrationProsimy o elektroniczne przesyłanie kart rejestracyjnych szkół do prezesów terenowych:
NY:  Renata Jujka  rjujka@wp.pl

NJ,PA: Maria Paździor - Marchwiński mariapazdzior@yahoo.com

LI, TX, AR, FL: Ewa Załusińska mydwoje@optonline.net

CT: Wioletta Jusińska  wjusinska@yahoo.com

MA, RI: Jan Kozak ala1000@verizon.net

Opłatę $100.00 (wyłącznie czekiem) prosimy przesłać na adres sekretarza finansowego Centrali Polskich Szkół Dokształcających:  

Waldemar Kułakowski
61-27 56th Road
Maspeth, NY 11378
Tel: (917) 749-6578
Email: wal52lach@gmail.com

 

Czeki powinny być wystawione na Polish Supplementary School Council of America.

Na czeku proszę zaznaczyć nazwę szkoły.