Rejestracja opłat - RegistrationProsimy o elektroniczne przesyłanie kart rejestracyjnych szkół do prezesów terenowych:

Nowy Jork:

Paulina Surowiec 
tel. (917) 667-5738; plsurowiecny@gmail.com

NY, LI:

Ewa Załusińska

tel. (631) 988-5967; mydwoje@optonline.net 

New Jersey, PA:

Anna Tracz
tel. (732) 278-9026; Tuszyma@aol.com

Massachusetts, RI:

Jan Kozak
tel. (617) 464-2485;  ala1000@verizon.net

 PA, NJ

Hanna Czuma

tel. (201) 214-8335, haniamaj@gmail.com

CT, FL, TX:

Wioletta Jusinska
tel. (203) 675-2092;  wjusinska@yahoo.com


Opłatę $100.00 (wyłącznie czekiem) prosimy przesłać na adres sekretarza finansowego Centrali Polskich Szkół Dokształcających:  

Pani Monika Tyszuk
79-60 68th Road
Middle Village, NY 11379

monikatyszuk@gmail.com

Czeki powinny być wystawione na Polish Supplementary School Council of America.

Na czeku proszę zaznaczyć nazwę szkoły.