9/28/2020

Warsztaty organizowane przez LOM przy CENTRALI POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH W AMERYCE oraz we współpracy MEN I CPSD. - Tydzień od 28 września do 4 października 2020r.

Warsztaty organizowane przez LOM przy CENTRALI POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH W AMERYCE oraz we współpracy MEN I CPSD. - Tydzień od 14 września do 20 września 2020r.