11/30/2020

Warsztaty organizowane przez LOM przy CENTRALI POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH W AMERYCE oraz we współpracy MEN I CPSD. - Tydzień od 30 listopada do 6 grudnia 2020r.


Warsztaty organizowane przez LOM przy CENTRALI POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH W AMERYCE oraz we współpracy MEN I CPSD. - Tydzień od 14 września do 20 września 2020r.