Informacje o XVII Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich, który odbędzie się w Fort Lauderdale, FL w dniach 24-27 maja 2024 r.

Informacje oraz karta rejestracyjna znajduje się na stronie;https://zjazdcpsd2024.com/